DANH SÁCH ABSTRACT ĐÃ NHẬN

STT Tên bài báo Nhóm tác giả Đơn vị
2 Ảnh hưởng của bón giảm phân đạm kết hợp biochar đến tính chất đất và năng suất lúa trong mô hình canh tác lúa-tôm tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Vũ Văn Long; Tống Ngọc Nhanh; Từ Thị Tiền; Hồ Văn Tài; Nguyễn Phan Sang; Nguyễn Thanh Toàn; Lê Thị Tuyết Mai Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang
14 Đánh giá thực trạng các nguồn ô nhiễm đất tại TP. Cần Thơ Võ Quang Minh; Pham Van Toàn; Nguyễn Trường Thành; Phạm Thanh Vũ; Nguyễn Thị Hồng Điệp; Phan Kiều Diễm; Phạm Cẩm Đang; Huỳnh Yến Linh Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ
26 Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn mặn đến hiện trạng canh tác nông nghiệp huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Phan Kiều Diễm; Nguyễn Kiều Diễm; Huỳnh Thị Thu Hương; Lê Văn Trí Đại học Cần Thơ
18 Đề xuất hệ chuyên gia ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long Sử Kim Anh; Trương Quốc Định Khoa Phát triển Nông thôn
15 Đánh giá thực trạng canh tác lúa thâm canh ở một số xã thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang Võ Quang Minh; Phạm Thanh Vũ; Huỳnh Thị Thu Hương; Thái Thành Dư; Nguyễn Thị Hà Mi; Phạm Văn Đáng Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thien nhiên, ĐHCT
33 Thực trạng tích tụ đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Hải; Nguyễn Bích Ngọc; Nguyễn Hữu Ngữ Khoa Tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp, ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
12 Đánh giá khả năng thích ứng các mô hình canh tác chuyển đổi vùng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020 "Nguyễn Thị Hồng Điệp", "Đinh Thi Cẩm Nhung", "Nguyễn Thị Quyễn Nhi", "Phạm Thanh Vũ" Khoa Môi trường & TNTN
32 Thị trường bất động sản nông nghiệp: những hạn chế và giải pháp thúc đẩy phát triển Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thanh Lân, Trần Mai Hương, Nguyễn Đức Kiên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế Quốc dân
3 Ảnh hưởng của một số chính sách đất đai đến việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Bình; Hồ Nhật Linh; Trần Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
30 So sánh ước tính xói mòn đất bởi phương trình mất đất phổ dụng (USLE) và phương trình mất đất phổ dụng điều chỉnh (RUSLE) Nguyễn Tiến Chính Trường Đại học Tây Bắc
8 Đánh giá đặc tính, trở ngại và đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng đất nông nghiệp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An Võ Quang Minh; Phạm Thanh Vũ; Lê Tấn Lợi; Phan Chí Nguyện; Phạm Hồ Lam Thi; Nguyễn Hữu Phước; Phạm Cẩm Đang Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ
10 Đánh giá hiệu quả dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Quốc Thịnh; Nguyễn Võ Châu Ngân Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ
1 Ảnh hưởng của biochar vỏ trấu, kali humate đến sinh trưởng, năng suất cà chua bi (lycopersicum esculentum miller) và đặc tính hóa học, sinh học đất trong điều kiện nhà lưới Nguyễn Thị Anh Thư; Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Võ Hoài Nam Bộ môn Khoa học Đất, khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ
35 Ứng dụng ảnh viễn thám và gis để thành lập bản đồ hiện trạng canh tác và hiệu quả sử dụng nguồn nước của cây khóm tại vùng U Minh Thượng. tỉnh Kiên Giang. Nguyễn Thị Hồng Điệp;, Dương Văn Nhã; Trần Hữu Duy ĐH An Giang
19 Đề xuất mô hình hoạch định quản lý dữ liệu cho quản trị thông minh vùng nông nghiệp Trương Xuân Việt; Nguyễn Hoàng Việt; Lê Hoàng Thảo; Cù Vĩnh Lộc; Trần Hoàng Việt; Lê Thành Phiêu; Nguyễn Hiếu Trung Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ
39 Ứng dụng iot trong quản lý thông tin tài nguyên đất đai (trường hợp nghiên cứu tại huyện long phú tỉnh Sóc Trăng) Võ Quang Minh; Trương Chí Quang; Nguyễn Quốc Khánh; Nguyễn Thiện Nhân Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, ĐHCT
20 Giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa bằng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng cung cấp exopolymeric trong điều kiện đất mặn Thạnh Phú-Bến Tre Nguyễn Quốc Khương; Nguyễn Minh Nhật; Lê Vĩnh Thúc; Trần Ngọc Hữu; Trần Chí Nhân; Lý Ngọc Thanh Xuân Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ
4 Ảnh hưởng độ mặn lên hô hấp đất và hoạt đông vi sinh vật Kim Lavane; Nguyễn Trường Thành Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên
29 Nghiên cứu xác định độ che phủ thực vật tỉnh Đắk Lắk từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 oli Nguyễn Huy Anh; Nguyễn Thị Ánh Thu; Nguyễn Thị Mỹ Loan Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
25 Kinh tế tuần hoàn trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông nghiệp ở Việt Nam Phạm Thị Trầm; Nguyễn Thị Hằng Viện Địa lí nhân văn
6 Đánh giá biến động và dự báo khuynh hướng sử dụng đất nông nghiệp đến 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quốc Hậu; Phan Văn Tuấn; Võ Quang Minh Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
9 Đánh giá hiệu quả của các phương pháp kiểm kê đất đai ở hành phố Long Xuyên Võ Quang Minh; Phan Kiều Diễm; Nguyễn Thị Yên; Nguyễn Thành Đổng Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thien nhiên, ĐHCT
42 Rủi Ro Sinh Thái Do Sự Xuất Hiện Của Kim Loại Nặng Trong Đất Xung Quanh Bãi Chôn Lấp Đã Đóng Cửa tại Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Huỳnh Thị Hồng Nhiên; Nguyễn Thanh Giao Bộ Môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ
21 Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai Nguyễn Thành Hưng Trường Đại học Đồng Nai
34 Ứng dụng ảnh viễn thám modis lai trong mô hình ước tính năng suất lúa, trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Sóc Trăng Trương Chí Quang; Võ Quang Minh; Lê Vũ Bằng; Trương Thị Nhiền Bộ môn Tài nguyên đất đai - Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên - trường Đại Học Cần Thơ
37 Ứng dụng chuỗi ảnh sentinel 1 đánh giá quá trình thay đổi lịch canh tác lúa từ ảnh hưởng xâm nhập mặn tại tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Hồng Điệp - Dương Văn Nhã Trường ĐH An Giang
11 Đánh giá hiệu quả tái sử dụng bùn thải ao nuôi cá lóc làm phân bón trồng rau ở ven đô thị Thủ Dầu Một Đặng Trung Thành; Võ Quang Minh; Phạm Thanh Vũ Đại học Thủ Dầu Một
7 Đánh giá chất lượng đất hữu cơ từ bùn thải sinh học phối trộn với rơm và mụn xơ dừa Nguyễn Trường Thành; Kim Lavane; Huỳnh Thị Cẩm Tiên và Trần Thành Truyền Khoa Môi trường&TNTN - Đại học Cần Thơ
23 Hiệu quả của urea humate, kali humtae và phân bón hỗn hợp npk chậm tan có kiểm soát đến cải thiện chất lượng đất phù sa canh tác lúa ba vụ tại huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang Võ Quang Minh; Nguyễn Minh Đông; Bùi Triệu Thương Khoa Nông Nghiệp
24 Khả năng rửa đất nhiễm mặn bằng nước được xử lý qua công nghệ từ trường và điện phân Nguyễn Minh Đông; Tất Anh Thư; Trương Hoàng Phương; Nguyễn Thị Tố Uyên;
Hồ Quốc Hùng; Trần Văn Nhân
Trường Đại học Cần Thơ
5 Bản đồ hóa hệ thống giao thông, thủy lợi đáp ứng tiêu chí nông thôn mới của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Ngô Quốc Phục; Nguyễn Võ Châu Ngân Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ
38 Ứng dụng công nghệ GNSS để xây dựng lưới địa chính tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Đình Tiến Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
36 Ứng dụng aquacrop trong mô phỏng năng suất cây trồng trên hệ thống luân canh lúa - đậu nành tại Trà Ôn, Vĩnh Long Nguyễn Minh Phượng; Nguyễn Văn Linh; Nguyễn Văn Quí; Trần Huỳnh Khanh; Lê Văn Khoa; Võ Quang Minh Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT
16 Đánh giá tiềm năng bổ cập tự nhiên nước dưới đất tầng holocen
trường hợp nghiên cứu: tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Đình Giang Nam; Lê Như Ý; Bùi Chí Tân Khoa Môi Trường - Đại Học Cần Thơ
41 Xây dựng WebGIS phục vụ tra cứu thông tin đất đai thành phố Bạc Liêu
tỉnh bạc liêu
Trương Chí Quang; Phạm Hoài Nhân Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ
13 Đánh giá sự chuyển đổi hiện trạng sử dụng đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2010-2020 sử dụng ảnh viễn thám Nguyễn Thị Hồng Điệp; Đinh Thị Cẩm Nhung; Nguyễn Thị Gia Hân Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
40 Xây dựng bản đồ biến động hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020 Đinh Thị Cẩm Nhung; Nguyễn Thị Hồng Điệp; Nguyễn Thị Quyễn Duy; Phạm Thanh Vũ Học viên cao học K26, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
31 Theo dõi tình hình đô thị hóa của thành phố Cần Thơ sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám Nguyễn Kiều Diễm; Phan Kiều Diễm trường Đại học Cần Thơ
17 Đánh giá tổng sản lượng sơ cấp từ hiện trạng canh tác lúa khu vực đbscl sử dụng mô hình quang hợp thực vật Phan Kiều Diễm; Nguyễn Kiều Diễm Đại học Cần Thơ
22 Hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai Nguyễn Thành Hưng; Trần Ngọc Hà Trường Đại học Đồng Nai
27 Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Phượng Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
28 Nghiên cứu hiệu quả mô hình liên thông thuế trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Trương Đỗ Thùy Linh; Nguyễn Ngọc Thy; Nguyễn Thị Thanh Tuyền Khoa Quản lý đất đai và bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
43 Đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tình hình bất động sản tại TP. Cần Thơ Phạm Cẩm Đang, Trần Văn Khiêm, Võ Quang Minh Bộ môn Tài nguyên đất đai, trường Đại học Cần Thơ
44 Đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển đề án mỗi xã một sản phẩm (ocop) tại thành phố Cần Thơ Tô Duy Khương, Phạm Cẩm Đang, Võ Quang Minh Bộ môn Tài nguyên đất đai, trường Đại học Cần Thơ
45 Tích hợp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước Nguyễn Trung Kiên; Trần Văn Trọng Đại học tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
48  Giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ  Bùi Hữu Cường; Võ Quang Minh  Học viên Cao học ngành quản lý đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ
51 Ứng dụng AHP và GIS trong đánh giá thích nghi đất đai cây thanh long, tỉnh Bình Thuận Lê Cảnh Định, Nguyễn Ngọc Chung

 Phân viện quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

 

Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và quản lý khai thác Tài nguyên đất đai.

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: nn_tndd40_2021@ctu.edu.vn