NƠI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Cổng A, Khu 2, đường 3/2. Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

 

Hội nghị Khoa học đất và Quản lý đất đai

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lrconference@ctu.edu.vn