BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Ban chỉ đạo

1

GS.TS. Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng, ĐHCT

Trưởng ban

2

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

Phòng Quản lý khoa học 

Thành viên

Ban tổ chức

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

Trường Đại học Cần Thơ

Trưởng ban

2

GS.TS. Võ Quang Minh Khoa

Trường Đại học Cần Thơ

Phó Trưởng ban thường trực

3

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí

Trường Đại học Cần Thơ

Phó Trưởng ban

4

TS. Lê Cảnh Định

Phân viện quy hoạch TKNN 

Phó Trưởng ban

5

GS. TS. Lê Quang Trí

Hiệp hội KHKT TP Cần Thơ 

Thành viên

6

PGS. TS. Châu Minh Khôi

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

7

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Điệp

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

8

PGS. TS. Trần Văn Dũng

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

9

ThS. Nguyễn Thị Song Bình

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

10

ThS Phan Văn Tâm

Công ty phân bón Bình Điền

Thành viên

11

PGS. TS. Võ Quốc Tuấn

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

12

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

13

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

14

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

Ban chuyên môn

1

GS.TS. Lê Quang Trí

Hiệp hội KHKT TP Cần Thơ

Trưởng ban

2

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

3

PGS.TS. Châu Minh Khôi

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

4

PGS.TS. Võ Quốc Tuấn

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

5

PGS.TS. Trần Văn Dũng

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung

Viện nghiên cứu BĐKH, ĐHCT

Thành viên

7

PGS.TS. Lê Văn Khoa    

 Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

8

GS. TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Thành viên

9

PGS. TS. Trần Kim Tính

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

10

PGS.TS. Nguyễn Xuân Lộc

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

11

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

12

TS. Lê Cảnh Định

Phân viện quy hoạch TKNN

Thành viên

13

TS. Vũ Ngọc Hùng

Phân viện quy hoạch TKNN

Thành viên

14

PGS. TS. Nguyễn Quang Dũng

Viện quy hoạch TKNN

Thành viên

15

PGS. TS. Vũ Năng Dũng

Viện quy hoạch TKNN

Thành viên

16

PGS.TS. Lê Thái Bạt

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Thành viên

17

PGS. TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

18

TS. Nguyễn Minh Đông

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

19

TS. Đặng Kiều Nhân

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

20

PGS. TS. Phạm Văn Toàn

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

21

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

22

TS. Nguyễn Đình Giang Nam

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

23

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

24

TS. Nguyễn Thanh Giao

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

25

PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Điệp

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

26

TS. Trương Chí Quang

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

27

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

28

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

Ban Thư ký

1

TS. Trương Chí Quang

Trường Đại học Cần Thơ

Trưởng ban

2

TS. Phan Kiều Diễm

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và quản lý khai thác Tài nguyên đất đai.

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: nn_tndd40_2021@ctu.edu.vn