CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

07:30 - 08:00

Đón tiếp - đăng ký đại biểu

08:00 - 08:20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo

8:20 - 8:30

Trường Đại học Cần Thơ

GS.TS. Trần Ngọc Hải (Phó Hiệu trưởng)

8:30 - 8:40

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Quang Dũng (Viện trưởng)

Tri ân tặng hoa nhà tài trợ

PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ tọa: GS.TS. Lê Quang Trí - TS. Lê Cảnh Định

08:55 - 09:10

Báo cáo 1: Kế hoạch và một số kết quả chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp.

Báo cáo viên: ThS. Lê Thanh Tùng (Phó cục trưởng Cục trồng trọt và Bảo vệ Thực vật)

09:10 - 09:25

Báo cáo 2: Chuyển đổi số trong ngành Khoa học đất.

Báo cáo viên: PGS.TS. Lê Thái Bạt (Hội Khoa học Đất Việt Nam)

09:25 - 09:40

Báo cáo 3: Công Nghiệp 4.0 trong ngành Nông Nghiệp & Tài Nguyên Môi Trường.

Báo cáo viên: TS. Trương Minh Thái (Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ)

09:40 - 09:55

Báo cáo 4: Tổng quan chuyển đổi số trong Nông nghiệp - Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo viên: GS.TS. Võ Quang Minh - TS. Trương Chí Quang

09:55 - 10:20: Nghỉ giải lao, chụp ảnh lưu niệm

TIỂU BAN 1: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG  KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI 

Chủ tọa: PGS.TS. Bùi Tá Long và TS. Trương Minh Thái

Thư ký: TS. Nguyễn Đình Giang Nam

10:20 - 10:35

Báo cáo phiên toàn thể tiểu ban 1

(Báo cáo viên: PGS.TS. Bùi Tá Long)

10:35 - 10:50

1. Hiệu quả kịch bản giảm thiểu phát thải khí metan (CH4) định hướng đến năm 2030 từ bãi chôn lấp Kiến Tường, tỉnh Long An.

(Báo cáo viên: Lại Thị Ngọc Hân)

10:50 - 11:05

2. Ứng dụng WEBGIS xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý chất lượng nước mặt thành phố Cần Thơ.

(Báo cáo viên: ThS. Lê Như Ý)

11:05 - 11:20

3. Đánh giá hiệu quả phân loại hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp sử dụng chuỗi viễn thám đa thời gian (Landsat-MODIS).

(Báo cáo viên: TS. Huỳnh Thị Thu Hương)

11:20 - 11:35

4. Thực trạng các khu dân cư tự phát tại Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ năm 2021 sử dụng ảnh Sentinel 2A.

(Báo cáo viên: Dương Cơ Hiếu)

10:35 - 11:45

Tổng kết chung tại tiểu ban 1

TIỂU BAN 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Chủ tọa: TS. Phạm Quang Khánh và TS. Châu Hoàng Thân

Thư ký: TS. Phan Chí Nguyện

10:20 - 10:35

Báo cáo phiên toàn thể tiểu ban 2

(Báo cáo viên: TS. Phạm Quang Khánh)

10:35 - 10:50

1. Đánh giá thực trạng việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

(Báo cáo viên: ThS. Trịnh Ngân Hà)

10:50 - 11:05

2. Đánh giá của người dân về chất lượng cuộc sống tại Khu Đô Thị Nam Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ.

(Báo cáo viên: ThS. Vương Tuấn Huy)

11:05 - 11:20

3. Thành lập bản đồ địa chính từ phương pháp truyền thống đến công nghệ hiện đại.

(Báo cáo viên: TS. Lê Văn Tình)

11:20 - 11:35

4. Tiềm năng phát triển Mỹ thuật tại các độ thị ở Đồng bằng sông Cửu Long.

(Báo cáo viên: KS. Phạm Cẩm Đang)

10:35 - 11:45

Tổng kết chung tại tiểu ban 2

TIỂU BAN 3: QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

Chủ tọa: TS. Lê Cảnh Định và PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

Thư ký: TS. Kim Lavane

10:20 - 10:35

Báo cáo phiên toàn thể tiểu ban 3

(Báo cáo viên: TS. Lê Cảnh Định)

10:35 - 10:50

1. Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá thích nghi đất đai làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

(Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Ngọc Huyền)

10:50 - 11:05

2. Đánh giá sự hấp thu Chì (Pb) và Kẽm (Zn) trong đất của Cúc vạn thọ và cỏ mần Trầu.

(Báo cáo viên: NCS. Nguyễn Trường Thành)

11:05 - 11:20

3. Sử dụng đồng vị rơi lắng đánh giá tốc độ xói mòn trên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

(Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Thảo Nhung)

11:20 - 11:35

4. Sự thích ứng của địa phương và nông hộ với sự thay đổi điều kiện tự nhiên trong hoạt động canh tác nông nghiệp: trường hợp huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang

(Báo cáo viên: ThS. Đường Huyền Trang)

10:35 - 11:45

Tổng kết chung tại tiểu ban 3

11:50

Dùng cơm thân mật

 

 

 

 

 

Hội thảo Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lrconference@ctu.edu.vn