HỘI THẢO KHOA HỌC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

Ngày 24 tháng 09 năm 2021 tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

07:30 - 08:00

Ổn định tổ chức - gặp gỡ đại biểu trực tuyến

08:00 - 08:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo

8:10 - 8:20

Đại học Cần Thơ (GS TS Hà Thanh Toàn, HT Trường ĐHCT) 

Tri ân nhà tài trợ

Link họp:

https://us06web.zoom.us/j/81521878283?pwd=YTVLU2xSSE5paC9nc1pLa1R2bmxnUT09

Meeting ID: 815 2187 8283   Pass code: 240921

PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ tọa: GS. TS. Võ Quang Minh

Thư ký: TS Phan Kiều Diễm 

Link họp trực tuyến:

https://us06web.zoom.us/j/81521878283?pwd=YTVLU2xSSE5paC9nc1pLa1R2bmxnUT09

Meeting ID: 815 2187 8283   Pass code: 240921

Ghi âm phiên toàn thể: https://drive.google.com/file/d/1-LwCkTT98DQbhMJifAtLGEoYlBtc7WhY/view?usp=sharing

8:20 - 08:40

Chủ đề 1: Chính sách và thực trạng ứng dụng NN công nghệ 4.0 

Ông Lê Thanh Tùng- Phó cục trưởng cục Trồng trọt

08:40 - 09:00

Chủ đề 2: Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

PGS. TS. Lê Văn Vàng - Trưởng khoa nông nghiệp, ĐHCT

09:00 - 09:15: Nghỉ giải lao, Chụp ảnh lưu niệm online

TIỂU BAN 1: CÁC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NÔNG NGHIỆP

Chủ tọa: GS. TS Võ Quang Minh

Thư ký: TS. Phan Kiều Diễm

Link họp trực tuyến:

https://us06web.zoom.us/j/81521878283?pwd=YTVLU2xSSE5paC9nc1pLa1R2bmxnUT09

Meeting ID: 815 2187 8283   Pass code: 240921

Ghi âm tiểu ban 1: https://drive.google.com/file/d/1-f0xpuQHEKFTgjq8w-pm4638_HHmsxf4/view?usp=sharing

09:15 - 11:35

09h15-09h25: GS.TS Võ Quang Minh

Báo cáo tổng quan tiểu ban

09h25-09h45: 

Báo cáo 1: Phạm Duy Tiễn

Ứng dụng chuỗi ảnh sentinel-1 xác định giai đoạn cây lúa có nguy cơ ảnh hưởng từ xâm nhập mặn trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Trà Vinh

09h45-10h05: 

Báo cáo 2: Trương Chí Quang

Xây dựng WebGIS phục vụ tra cứu thông tin đất đai thành phố Bạc Liêu, tỉnh bạc liêu

10h05-10h25: 

Báo cáo 3: Nguyễn Quốc Hậu

Ứng dụng MARKOV trong dự báo sử dụng đất nông nghiệp dài hạn , trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

10h25-10h45

Báo cáo 4:  Nguyễn Văn Bình

Ảnh hưởng của chính sách dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị 

10h45-11h05: TS. Phan Kiều Diễm

Tổng kết chung tại tiểu ban: 10’

TIỂU BAN 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NÔNG NGHIỆP 

Chủ tọa:  PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 

Thư ký: TS. Nguyễn Thanh Giao

Link họp trực tuyến:

https://us06web.zoom.us/j/81767861691?pwd=TFZEdU9ucUVOZnEyNGltZDNvZmY3QT09 

Meeting ID: 817 6786 1691 Passcode: gK9du45G

Ghi âm tiểu ban 2: https://drive.google.com/file/d/10WYDplyTe_gB6hHwwt7vXYm-JR3-F5Nh/view?usp=sharing

09:15 - 11:35

09h15-09h25: PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Báo cáo tổng quan tiểu ban

09h25-09h45: 

Báo cáo 1: Nguyễn Hiếu Trung - Viện BĐKH ĐHCT

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long - Cách tiếp cận tổng hợp để phát triển bền vững  

09h45-10h05: 

Báo cáo 2: Lê Vũ Bằng

Ứng dụng sản phẩm ảnh MODIS LAI trong mô hình ước tính năng suất lúa, trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Sóc Trăng

10h05-10h25:

Báo cáo 3: Nguyễn Minh Đông

Hiệu quả rửa đất nhiễm mặn bằng nước tưới được xử lý qua công nghệ từ trường và điện phân

10h25-10h45

Báo cáo 4: Nguyễn Trường Thành

Đánh giá chất lượng giá thể từ bùn thải sinh học phối trộn với rơm và mụn xơ dừa

10h45-11h05: TS. Nguyễn Thanh Giao

Tổng kết chung tại tiểu ban: 10’

TIỂU BAN 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

Chủ tọa:  GS.TS Nguyễn Kim Lợi

Thư ký: TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Link họp trực tuyến:

https://us06web.zoom.us/j/82461782602?pwd=Z0taNC90NEJ3MmJuaTlQdEpHUVVNQT09 

Meeting ID: 824 6178 2602   Passcode: kLV1h2RY

Ghi âm tiểu ban 3: https://drive.google.com/file/d/1vuh2Oe_MhBeQvP0_7gMWFwCplJf5eH9Y/view?usp=sharing

09:15 - 11:35

09h15-09h25: GS.TS Nguyễn Kim Lợi

Báo cáo tổng quan: Ứng dụng hạ tầng dữ liệu không gian trong QLĐĐ để phát triển bền vững và thịnh vượng

09h25-09h45: 

Báo cáo 1: Nguyễn Đình Giang Nam

Đánh giá tiềm năng bổ cập tự nhiên nước dưới đất tầng holocen - trường hợp nghiên cứu: tỉnh Đồng Tháp

09h45-10h05: 

Báo cáo 2: Phạm Cẩm Đang

Đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Cần Thơ

10h05-10h25: 

Báo cáo 3: Đặng Trung Thành

Đánh giá hiệu quả tái sử dụng bùn thải ao nuôi cá lóc làm phân bón trồng rau mồng tơi ở ven Đô thị Thủ Dầu Một

10h25-10h45

Báo cáo 4: Nguyễn Kiều Diễm

Theo dõi tình hình đô thị hóa của Thành phố Cần Thơ sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám

10h45-11h05: TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Tổng kết chung tại tiểu ban: 10’Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và quản lý khai thác Tài nguyên đất đai.

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: nn_tndd40_2021@ctu.edu.vn