NƠI TỔ CHỨC HỘI THẢO

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Cổng A, Khu 2, đường 3/2. Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

 

Hội thảo Công nghệ số trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai theo hướng phát triển bền vững

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lrconference@ctu.edu.vn